Skip to content

Copyright

Scholengroep 5 is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de Scholengroep 5 website wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam Scholengroep 5.

Al het materiaal op deze website is eigendom van Scholengroep 5. Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholengroep 5.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina's van) de Scholengroep 5-website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. website van Scholengroep 5 is.

De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn van toepassing. Het reprorecht wordt voorbehouden. Scholengroep 5 treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.