Skip to content

Algemeen

Onderwijs is bevoegdheid van de regio's

België bestaat uit 3 regio's: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Onderwijs is een bevoegdheid van de regio's.
Vlaanderen telt ongeveer 6 miljoen inwoners.
Alle kinderen van 6 tot 18 jaar hebben er leerplicht.

Drie verschillende onderwijsnetten in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn drie onderwijsnetten: onderwijs ingericht door gemeenten en provincies, privé-personen en organisaties en de Vlaamse gemeenschap (GO!). Wanneer we de leerlingen verdelen over de grootste ‘spelers' dan zien we volgende verhouding: de scholen ingericht door gemeentebesturen en provincies tellen ongeveer 20% van de leerlingen, scholen ingericht door het katholieke onderwijsnet 59% en scholen ingericht door de Vlaamse gemeenschap 21%. Leerlingen uit privé-scholen en scholen met een confessionele overtuiging anders dan het katholieke werden in deze verhouding niet meegeteld.

Scholen ingericht door de Vlaamse gemeenschap

Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap telt zo'n 870 scholen/entiteiten,
32.000 personeelsleden en zowat 300.000 leerlingen en cursisten.
De scholen van het GO! binnen één regio zijn verenigd in een scholengroep. Er zijn 28 scholengroepen.

Drie beslissingsniveaus

Sinds 1998 zijn alle GO! onderwijsinstellingen (basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, internaten, centra voor leerlingenbegeleiding) binnen een bepaalde regio verenigd in een groep.
Hierdoor zijn er drie beslissingsniveaus:
De Vlaamse gemeenschap (centrale overheid) die vooral zorgt voor waarborgen en stimuli in de vorm van onderwijsdecreten en -budgetten.
De scholengroep die de bevoegdheid heeft van een inrichtende macht.
En tot slot de school zelf die verantwoordelijk is voor het opleiden van leerlingen, aansturen van het schoolteam, enzovoort.

Scholengroep is een inrichtende macht

Een scholengroep beslist over het regionaal onderwijsaanbod, personeelsbeleid, aanwending van de financiële middelen en het materieel beheer (infrastructuur gebouwen enz).

GO! Scholengroep 5 is één van de grootste

Scholengroep 5 - regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Keerbergen - is één van de grootste groepen van Vlaanderen.
Scholengroep 5 telt 36 scholen en instellingen (onderwijs van 2,5 tot 18 jaar), 13.783 leerlingen en cursisten en 2000 personeelsleden.
De groep werd opgericht in 2000.