Skip to content

Secundair onderwijs

Vier onderwijsvormen

Het secundair onderwijs wordt opgedeeld in vier onderwijsvormen:

  • Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)
  • Beroepssecundair Onderwijs (BSO)
  • Technisch Secundair Onderwijs (TSO)
  • Kunst Secundair Onderwijs (KSO)

Graden en richtingen

Binnen deze onderwijsvormen bestaan er graden - eerste graad (dit is het 1ste en 2de jaar), tweede graad (dit is het 3de en 4de jaar) en derde graad (het 5de en 6de en soms ook 7de studiejaar) - en studierichtingen zoals Latijn, Moderne Wetenschappen - sport, Verzorging - Voeding, enzovoort.

Om een beter zicht te krijgen op de concrete inhoud van al deze studierichtingen, kunt u de lessentabellen bekijken zoals het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap die weergeeft.

Klik hier om de lessentabellen van de diverse onderwijsvormen te bekijken

A en B-stroom

Als je geslaagd bent in de basisschool, dan mag je naar het eerste leerjaar A.
De vakken van de basisvorming zijn in alle eerste leerjaren A van alle athenea dezelfde.
Het keuzegedeelte varieert wel van school tot school.
Ben je geslaagd in het eerste leerjaar A, dan mag je naar het tweede leerjaar A overstappen. In het tweede leerjaar krijg je wederom een grondige basisvorming. Daarbovenop kun je kiezen uit opties die je voorbereiden op een studierichting in de tweede en derde graad.

Als je het getuigschrift basisonderwijs niet hebt behaald, dan kies je voor het eerste leerjaar B. Je kan reeds vanuit het 5de leerjaar naar 1B overstappen, tenminste als je 12 jaar bent voor 31 december.
Je kan ook met je getuigschrift basisonderwijs kiezen voor 1B omdat je bijvoorbeeld iets trager leert of een leerachterstand hebt. Veelal wordt in het eerste leerjaar B de leerstof van de lagere school nog eens opnieuw ingeoefend, aangevuld met een aantal andere vakken.

A, B of C - attest

A-attest: je bent geslaagd en je mag naar het volgende leerjaar gaan
B-attest: je bent geslaagd en je mag naar het volgende leerjaar gaan, maar je moet wel rekening houden met de clausulering. Een clausulering wil zeggen dat je bepaalde richtingen niet zal mogen kiezen.
C-attest: je bent niet geslaagd. Je doet je jaar over. Of je stapt over naar het deeltijds beroepssecundair onderwijs (mits je minstens 15 jaar bent).