Skip to content

Basisschool De Puzzel

Leuvensesteenweg 41, Mechelen

De Puzzel

… elk stukje telt!

De multiculturele basisschool De Puzzel is een school met een 180-tal leerlingen, gelegen in de wijk Arsenaal.
De school kenmerkt zich vooral door het sfeervolle en familiale karakter.

Een open schoolwerking met lage drempels en een open communicatie staan hierbij centraal.
Verder staan de vernieuwing (moderne methodes), de niveaugerichte aanpak, de participatieve structuur centraal in onze school. Werken aan sociale vaardigheden staat bij ons in de kijker en met KiVA werken we aan ons anti-pestbeleid .

 

Basisschool De Puzzel heeft ook een basisschool op een ander locatie.

Basisschool De Bel is een vestigingsplaats van basisschool De Puzzel.  De school bevindt zich in de Peter Benoitstraat 2 a in Muizen. Het kleuterschooltje kenmerkt zich door de huiselijke sfeer en geeft de kinderen de gelegenheid om op een rustige en geborgen manier aan hun schoolloopbaan te beginnen. School De Bel biedt ook een lagere school aan. Een school waar we rekening houden met de talenten van elk kind. Waar elk kind centraal staat en zijn eigen verhaal schrijft!

Opleidingsaanbod

Nieuws

GO! basisschool De Puzzel krijgt eigen bibliotheek

Persbericht basisschool De Puzzel opent eigen schoolbibliotheek.pdf
(12/11/2018)

Volvo Vermant doet leerlingen van basisschool De Puzzel computers cadeau

Persbericht Volvo Vermant schenkt computers aan leerlingen BS De Puzzel.pdf
(16/03/2017)

School in zicht

School in zicht "Onze school geeft de maatschappij weer"

Klik hier om te lezen.

(12/01/2016)

Vijf Mechelse basisscholen organiseren studiedag Taalstimulering

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen de werkgroep 'Taalstimulering+' op. Jaarlijks organiseert de werkgroep een studiedag waarop ze alle kennis en ervaring delen met collega-basisscholen. "Dit jaar ligt de klemtoon op goede praktijkvoorbeelden om problemen als leermoeilijkheden, concentratiestoornissen, gedragsproblemen, ... te voorkomen of te beperken", zegt Willem Mestdagh, voorzitter van de werkgroep Taalstimulering+.

Persbericht werkgroep taalstimulering organiseert studiedag2012.pdf
(14/03/2012)

Tekeningen BS De Puzzel verspreiden zich in heel Europa

"Tekeningen van onze leerlingen die op de deurmat vallen in Frankrijk, Spanje, Duitsland ... dat is toch prachtig!" Basisschool De Puzzel nam deel aan een actie van het Comité van de Regio's van de Europese Unie en zag tekeningen van haar leerlingen verwerkt worden tot kerstkaarten.

Persbericht basisschool De Puzzel ontwerpt kerstkaarten EU.pdf
(19/01/2011)

Basisschool De Puzzel is gastheer voor persmoment rond Brede School

De dienst Onderwijsondersteuning van de stad Mechelen koos BS De Puzzel als locatie om het initiatief 'Naschoolse Brede Schoolproject' voor te stellen aan de pers. Een 'brede school' staat open voor samenwerking met bedrijven en verenigingen in een wijk of dorp om zo maximale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen. In Mechelen werken scholen, waaronder BS De Puzzel, en buurtorganisaties al langer nauw samen rond diverse thema's en sportactiviteiten. Stad Mechelen wil deze samenwerking stimuleren, verstevigen en laten groeien. "Wij geven hiervoor een werkingstoelage en hebben een projectcoördinator aangeworven ter ondersteuning van de partners betrokken bij brede school-initiatieven", aldus Caroline Gennez, schepen van onderwijs.

Persbericht Brede School.pdf
(29/09/2010)

Leerlingen basisschool De Puzzel maken eigen tandpasta

De leerlingen van BS De Puzzel namen met hun zelfgemaakte robot deel aan een tandzorgproject van CM. Omdat de kinderen gedurende enkele weken extra zorg hadden gedragen voor hun tandhygiëne, kregen ze als beloning de professoren Stupidos en Luminos op bezoek. Samen met hen maakten ze hun eigen tube tandpasta.

Persbericht Leerlingen De Puzzel maken eigen tandpasta.pdf
(01/06/2010)

Burgemeester Bart Somers luistert naar leerlingen BS De Puzzel

De leerlingen van basisschool De Puzzel zijn niet blij met de bouwplannen rond de stationswijk in Mechelen. Ze penden hun bezwaren neer in een brief. Woensdag 31 maart om 8u40 zullen de leerlingen deze brief voorlezen voor Bart Somers. De leerlingen geven de burgemeester ook enkele tekeningen mee waarin ze hun bezorgdheid uiten.

(29/03/2010)

Project rond kinderrechten wordt beloond

Eind vorig jaar werkten de leerlingen van BS De Puzzel en De Bel intensief rond kinderrechten. "Het Kinderrechtencommissariaat waardeerde dit initiatief blijkbaar ten zeerste want onlangs kregen we een telefoontje met de mededeling dat we een kinderrechtenkoffer en een cheque ter waarde van 500 euro hadden gewonnen", zegt Els Houtven, directeur van beide scholen. "Een dikke proficiat aan al onze leerkrachten en kinderen!"

Persbericht leerlingen BS De Puzzel winnen kinderrechtenkoffer en 500 euro.pdf
(09/03/2010)

BS De Puzzel wint prijs 'Stad om te zoenen'.

Als afsluiter van de campagne 'Stad om te zoenen' beloont het stadsbestuur van Mechelen basisschool De Puzzel met een digitale videocamera. De Puzzel is één van de Mechelse scholen die rond afval werkten.

BS De Puzzel wint Stad om te zoenenprijs.pdf
(26/10/2009)

Cheque voor basisschool De Puzzel

Vrijdag 3 april krijgt basisschool De Puzzel een afgevaardigde van de firma Royal Haskoning op bezoek. Reden van het bezoek is een schenking. "Het aanbod viel uit de lucht, precies als paasklokken."

Persbericht cheque voor basisschool De Puzzel.pdf
(31/03/2009)

Werkgroep verbetert taalvaardigheid van taalzwakke kinderen

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen vorig jaar de werkgroep 'Taalstimulering+' op. Nu wordt de expertise van deze werkgroep verrijkt met de ervaringen van zes basisscholen uit Brussel, Antwerpen en Genk. "Omdat het stimuleren van de taalvaardigheid bij allochtone kinderen fundamenteel is voor hun verdere schoolloopbaan, willen we alle kennis en ervaringen inzake taalstimulering oppikken."

Persbericht werkgroep taalstimulering waaiert uit over heel vlaanderen.pdf
(18/02/2009)

Praktisch

Schooluren van 8u40 tot 15u10, woensdag tot 12u15
Voor- en naschoolse opvang van 7u  tot 18 u

Een schoolbus brengt kinderen uit de buurt dagelijks van en naar de school

Inschrijven

Iedere schooldag
In de zomervakantie kan u in de school terecht op werkdagen tot en met 4 juli (van 9u tot 16u) en na de feestdag van 15 augustus (van 9u tot 16u).
Volgende documenten dient u mee te brengen:
Deidentiteitskaart van uw kind

Contact

Lagere school De Puzzel
Saskia Van Aerschot, directeur
Leuvensesteenweg 41
2800 Mechelen
T 015 41 54 18
directie@depuzzel.be
www.depuzzel.be

www.debel.be


Grotere kaart weergeven

adobe reader