Skip to content

Basisschool Dubbelsprong

Zandpoortvest 9, Mechelen

Basisschool Hof Van Nassau

Niet apart, maar samen!


Onze school heet ‘Dubbelsprong’ en daarmee bedoelen we dat elk kind verder geraakt door een specifieke aanpak. Deze aanpak wordt vooral gekenmerkt door de co-teaching. Deze ‘dubbele’ ondersteuning zorgt voor meer handen, meer ogen en dus meer resultaat.Met co-teaching spelen we beter in op elkaar, omarmen we en versterken we positieve kanten, ondersteunen we werkpunten en ver’beter’en we samen.
We bereiden samen voor, plannen samen en geven samen les vanuit een gelijkwaardige relatie. 
We werken met gans het team doelgericht aan de vooropgestelde uitdagingen, waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan.
Zo worden de productiviteit, de opvolging, de interactie en de slaagkansen van onze leerlingen vergroot.
Bij alles wat we leren staan een veilig klasklimaat en leerplezier centraal.
Kinderen leren graag als er een positief klasklimaat aanwezig is met respectvolle, communicatie, humor, voorbeeldfunctie, leerkracht,…                                                                                                          Het inzetten van verschillende werkvormen en een duidelijke klasstructuur dragen bij tot leerplezier.Ook de inhoudelijke expertise van de leerkracht(en) heeft een grote invloed op de manier waarop de leerlingen het leren ervaren.
Daarom is voortdurend bijleren van elkaar (co- teaching) en van anderen belangrijk.
We streven er naar dat onze leerlingen hun eigen toekomst kunnen invullen en de opgedane kennis, vaardigheden, sociale vaardigheden en opgebouwde zelfstandigheid en zelfvertrouwen functioneel inzetten.

Zo worden onze leerlingen unieke wereldburgers in de maatschappij! 

Opleidingsaanbod

Nieuws

NIEUW: Basisschool Dubbelsprong gaat van start met uniek co-teachingproject

Persbericht nieuwe basisschool verdubbelt het aantal leerkrachten in elke klas.pdf
(31/08/2018)

Vijfde campus van Busleyden Atheneum komt op site Zandpoortvest

Persbericht Busleyden Atheneum krijgt vijfde campus aan Zandpoortvest.pdf
(25/09/2014)

Kleuters zingen Sinte Mette

De kleuters van basisschool Hof van Nassau brachten een bezoek aan de klassen van de lagere school om de aloude traditie van Sinte Mette, alom gekend in Mechelen, in stand te houden. Zij zongen daarbij het echte Sinte Mette lied en werden daarvoor rijkelijk beloond met snoepgoed meegebracht door de ouderejaars leerlingen.

(09/11/2012)

Vijf Mechelse basisscholen organiseren studiedag Taalstimulering

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen de werkgroep 'Taalstimulering+' op. Jaarlijks organiseert de werkgroep een studiedag waarop ze alle kennis en ervaring delen met collega-basisscholen. "Dit jaar ligt de klemtoon op goede praktijkvoorbeelden om problemen als leermoeilijkheden, concentratiestoornissen, gedragsproblemen, ... te voorkomen of te beperken", zegt Willem Mestdagh, voorzitter van de werkgroep Taalstimulering+.

Persbericht werkgroep taalstimulering organiseert studiedag2012.pdf
(14/03/2012)

Werkgroep verbetert taalvaardigheid van taalzwakke kinderen

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen vorig jaar de werkgroep 'Taalstimulering+' op. Nu wordt de expertise van deze werkgroep verrijkt met de ervaringen van zes basisscholen uit Brussel, Antwerpen en Genk. "Omdat het stimuleren van de taalvaardigheid bij allochtone kinderen fundamenteel is voor hun verdere schoolloopbaan, willen we alle kennis en ervaringen inzake taalstimulering oppikken."

Persbericht werkgroep taalstimulering waaiert uit over heel vlaanderen.pdf
(18/02/2009)

Praktisch

Lesuren van 8u40 tot 15u20, woensdag tot 12u15
Voor- en naschoolse opvang van 7u tot 18u

Inschrijven

Iedere schooldag van 9u tot 16u
In de zomervakantie kan u in de school terecht tot en met 4 juli (10u – 14u) en vanaf 18 augustus (10u – 14u) of op afspraak.
Volgende documenten dient u mee te brengen:
SIS-kaart en/of identiteitskaart van uw kind
Laatste schoolrapport (indien van toepassing)

Contact

Basisschool Dubbelsprong
Ingrid Horemans, directeur
Zandpoortvest 9
2800 Mechelen
T 015 20 32 36
F 015 20 59 69
directie@dubbelsprong.be
www.dubbelsprong.be


Grotere kaart weergeven

adobe reader