Skip to content

Basisschool Victor Van de Walle

Brusselsesteenweg 168, 2800 Mechelen

Victor Van de Walle

Dé school met een hart voor iedereen!

De optimale ontwikkeling van élk kind staat voorop: op vlak van kennisoverdracht, maar ook op sociaal, cultureel en sportief vlak.
Goede afspraken, hoffelijkheid en hulpvaardigheid krijgen daarbij veel aandacht.

Onze school biedt verder computers vanaf de derde kleuterklas, een grondige verkeer- en milieuopvoeding en een inspraakhebbende kinderraad.

Oud-leerlingen die nog regelmatig op bezoek komen, de enthousiaste vriendenkring en tevreden ouders bewijzen dat een hart voor iedereen hebben, loont.

Bekijk hier de folder van Basisschool Victor Van de Walle

Opleidingsaanbod

Nieuws

Leerlingen BS Victor Van de Walle doen mee aan Strapdag

Persbericht basisschool Victor Van de Walle neemt deel aan Strapdag.pdf
(22/09/2015)

Vijf Mechelse basisscholen organiseren studiedag Taalstimulering

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen de werkgroep 'Taalstimulering+' op. Jaarlijks organiseert de werkgroep een studiedag waarop ze alle kennis en ervaring delen met collega-basisscholen. "Dit jaar ligt de klemtoon op goede praktijkvoorbeelden om problemen als leermoeilijkheden, concentratiestoornissen, gedragsproblemen, ... te voorkomen of te beperken", zegt Willem Mestdagh, voorzitter van de werkgroep Taalstimulering+.

Persbericht werkgroep taalstimulering organiseert studiedag2012.pdf
(14/03/2012)

Kinderdagverblijf Victorientje goed gestart

De eerste 100 dagen van het nieuwe kinderdagverblijf Victorientje zitten er op. Tijd voor een toast. De receptie gaat door op woensdag 9 december om 19u30. "Het nieuwe team maakte een zeer goede start. Het aantal kindjes verdubbelde."

Persbericht toast op 100dagen bestaan van kinderdagverblijf Victorientje.pdf
(17/11/2009)

Werkgroep verbetert taalvaardigheid van taalzwakke kinderen

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen vorig jaar de werkgroep 'Taalstimulering+' op. Nu wordt de expertise van deze werkgroep verrijkt met de ervaringen van zes basisscholen uit Brussel, Antwerpen en Genk. "Omdat het stimuleren van de taalvaardigheid bij allochtone kinderen fundamenteel is voor hun verdere schoolloopbaan, willen we alle kennis en ervaringen inzake taalstimulering oppikken."

Persbericht werkgroep taalstimulering waaiert uit over heel vlaanderen.pdf
(18/02/2009)

Praktisch

Schooluren van 8u25 tot 15u20, woensdag tot 12u05 en vrijdag tot 15u
Voor- en naschoolse opvang van 7u  tot 18 u

Inschrijven

Iedere schooldag van 8u tot 16u
In de zomervakantie kan u in de school terecht tijdens de eerste week van juli op werkdagen (van 10u – 12u en van 17u tot 18u30) en tijdens de laatste twee weken van augustus (10u – 12u en van 17u– 18u30) of op afspraak.
Volgende documenten dient u mee te brengen:
Een SIS-kaart van uw kind
Laatste schoolrapport (indien lagere school)

Contact

Basisschool Victor Van de Walle
Luc Stessens, directeur
Brusselsesteenweg 168
2800 Mechelen
T 015 41 51 80
F 015 41 41 80
bsgo.victorvandewalle@telenet.be
www.victorvdw.be


Grotere kaart weergeven

adobe reader