Skip to content

Feiten en cijfers

Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.600 cursisten volwassenenonderwijs en 36 instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. Er werken ongeveer 2.300 personeelsleden.

De groep telt 24 basisscholen, 9 secundaire scholen, een instituut voor deeltijds kunstonderwijs, een centrum voor volwassenenonderwijs met vijf vestigingsplaatsen, een internaat en een centrum voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast wordt er samengewerkt met zes zelfstandige kinderdagverblijven.

Ontstaan

In 2000 werd Scholengroep 5 opgericht. Het bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs (14 juli 1998) legde toen een verdeling van scholen op, per regio, in een scholengroep.
Scholengroep 5 verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. Het GO! (spreek uit "gee oo") is de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs.

Vanaf 17 augustus 2015 is Geert Van Hoof algemeen directeur van Scholengroep 5.

Doel

Het samenvoegen van scholen in een scholengroep vergroot en versterkt het beheersvlak van die scholen in een bepaalde regio. Er is sprake van een intense samenwerking. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Infrastructuur wordt gedeeld. Ook kunnen de schooldirecteurs zich, dankzij de centralisatie van een aantal administratieve diensten en werkzaamheden op groepsniveau, meer concentreren op hun belangrijkste opdracht: het begeleiden van leerlingen en het aansturen van hun schoolteam. Doordat men niet meer per school maar per groep van scholen denkt, is het studieaanbod ook beter op elkaar afgestemd. Hierdoor genieten leerlingen van een herkenbaar en breed opleidingsaanbod en vlotte doorstroommogelijkheden. Basisscholen, middenscholen en athenea kunnen door deze samenwerking de leerlingen van een scholengroep beter begeleiden.

Aangezien het gemeenschapsonderwijs in drie niveaus werd opgesplitst (de school, de scholengroep en de Vlaamse gemeenschap) ligt het grootste deel van de bevoegdheden nu op het niveau van de scholengroepen en niet langer centraal op niveau van de Vlaamse gemeenschap. Het gevoerde beleid sluit hierdoor nauwer aan bij de concrete behoeften van de scholen. De schooldirecteurs worden via een ‘college van directeurs' betrokken bij beslissingen en hebben allen stemrecht. Gezamenlijk geven ze gestalte aan het onderwijsbeleid van de groep. De scholengroep heeft de bevoegdheid van inrichtende macht.

Pedagogisch project

Alle medewerkers van Scholengroep 5 streven naar maximale onderwijskansen voor elk kind, leerling en cursist.
Elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later, is ons doel. Met veel individuele aandacht, actuele lesthema's en creatieve werkvormen streven onze scholen naar een onderwijs waarmee kinderen goed kunnen functioneren in onze huidige maatschappij. Niet alleen kennisoverdracht is hierbij van belang. De gehele persoonlijkheid van de leerlingen wordt gestimuleerd. De kinderen verdraagzaamheid, respect voor mens en milieu, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, mondigheid en een blijvende leergierigheid bijbrengen zijn waardevolle aandachtspunten.

Zie ook het jaarverslag van Scholengroep 5