Skip to content

Nieuws

Onze scholen doen mee aan de GO! Dag van de Actieve Burger

Persbericht dag van de actieve burger sgr5.doc.pdf
(03/04/2019)

Onderwijsnetten in provincie Antwerpen lanceren NOA voor inclusief onderwijs

Persbericht onderwijsnetten provincie antwerpen bundelen krachten voor inclusief onderwijs.pdf
(03/05/2018)

Word lid van onze Raad van Bestuur

Help onze 35 scholen in Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg nog sterker op de kaart te zetten en stap als bestuurder in de Raad van Bestuur van GO! Scholengroep 5. Kandideren kan tot 23 oktober 2017.
Document om te kandideren: KRVB1
Meer info op www.g-o.be/verkiezingraadvanbestuur

(27/09/2017)

Scholengroep 5 investeert in nieuwe schoolbussen

Persbericht nieuwe schoolbussen voor Leest en Keerbergen.pdf
(28/08/2017)

Scholengroep 5 schenkt 1000 euro aan vzw De Lage Drempel

Persbericht scholengroep 5 schenkt 1000 euro aan vzw Lage Drempel.pdf
(06/02/2017)

Geert Van Hoof is de nieuwe algemeen directeur van Scholengroep 5

Persbericht nieuwe algemeen directeur voor scholengroep5 2015.pdf
(27/08/2015)

Scholengroep 5 heeft nieuwe algemeen directeur

Scholengroep 5 start het schooljaar met een nieuwe algemeen directeur, de heer Erik Ruts.
Erik Ruts volgt mevrouw Linda Van Achter op. Erik Ruts verdiende zijn strepen als lid van diverse onderwijscommissies en directeur van het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA).

 

Persbericht nieuwe algemeen directeur voor scholengroep5.pdf
(05/09/2013)

Leerkrachten KTA Gitbo winnen finale voetbalcompetitie voor leerkrachten

Het onderwijzend personeel van de scholen uit de regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Keerbergen organiseert al vier jaar een onderlinge zaalvoetbalcompetitie. Dit jaar wonnen de leerkrachten van KTA Gitbo de finalewedstrijd. Het betrof een nipte overwinning. De finale tussen KTA Gitbo uit Keerbergen en basisschool Ter Berken uit Hofstade werd via het nemen van penalty's beslist.

(11/05/2012)

Scholengroep 5 gebruikt digitale schoolborden optimaal

Scholen gebruiken dure digitale borden bijna niet (zie De Morgen, 24/01). In de 23 GO! basisscholen van Scholengroep 5 is dit wel even anders. Leerlingen én leerkrachten zijn enthousiast. Maar ... het vereist wel een andere manier van lesgeven. Coördinerend directeur basisonderwijs van scholengroep 5, Geert Van Hoof, reageerde met een lezersbrief.

LEZERSBRIEF VOOR DE MORGEN.pdf
(26/01/2012)

Basisscholen wisselen praktijkervaringen uit voor een optimaal gebruik van smartboards

Dat oude schoolborden met krijt in snel tempo vervangen worden door digitale schoolborden weten we al langer. Maar worden die nieuwe borden wel optimaal benut? De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg starten dit najaar met infosessies voor hun leerkrachten. Tijdens de bijeenkomsten, telkens georganiseerd in een andere school, wisselen de leerkrachten kennis en ervaringen uit. "Geen theoretisch verhaal of verkoopspraatje. De leerkrachten gebruiken het systeem elke dag en het is die praktijkervaring die ze met elkaar gaan delen", zegt Geert Van Hoof, coördinerend directeur basisonderwijs van GO! Scholengroep 5.

Persbericht smartboards optimaal benutten binnen SGR5.pdf
(06/10/2011)

Mechelse basisscholen organiseren samen studiedag Taalstimulering

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen de werkgroep Taalstimulering+ op. Om de twee jaar organiseert de werkgroep een studiedag waarop ze alle kennis en ervaring delen met collega-basisscholen. De studiedag 'Taal in beeld' gaat door op maandag 21 maart van 8u30 tot 15u in basisschool Lyceum te Mechelen.

Persbericht werkgroep taalstimulering organiseert studiedag.pdf
(16/03/2011)

Scholengroep 5 groeit

In februari worden traditiegetrouw de leerlingen geteld. In totaal telt scholengroep 5 nu 11.783 leerlingen basis- en secundair onderwijs. Vergeleken met februari vorig jaar zijn dat 209 leerlingen meer. Het basisonderwijs steeg met +2,2%, het secundair onderwijs met +1,3%.

Leerlingencijfers in de lift.pdf
(17/03/2010)

Onze scholen nemen actief deel aan GO! feestdag

Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap bestaat 20 jaar. Donderdag 12 november wordt dit in heel Vlaanderen gevierd. Ook de scholen uit de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg doen mee.

Tijdens de ochtendspits geeft een 30-tal leerlingen van de Mechelse athenea aan pendelaars in het treinstation van Mechelen een hapje en geschenkje.
De leerlingen van onze basisscholen in Keerbergen, Hofstade, Zemst en Heist-op-den-Berg zakken af naar het Warandepark in Brussel om deel te nemen aan het grote GO! feest.
De schooldirecteurs worden verwacht in het Vlaams Parlement voor een academische zitting en diverse mensen zullen donderdag een delegatie leerlingen over de vloer krijgen (onder meer Henny De Baets, administrateur-generaal van OVAM Mechelen).

 

 

Persuitnodiging 20 jaar GO lokaal Antwerpen.pdf
(09/11/2009)

Scholengroep 5 doet het goed: tweederde van de scholen telt meer leerlingen dan vorig jaar

Tweederde van de 32 onderwijsinstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg noteert een stijging van het aantal leerlingen. "Voor het merendeel van deze scholen betreft het zelfs een significante toename van 4% of meer", zegt Linda Van Achter, algemeen directeur van scholengroep 5.

Tweederde van de scholen in regio Mechelen Keerbergen Heist telt meer leerlingen.pdf
(07/09/2009)

Op zoek naar een school?

Alle infodagen, opleidingen en adressen van de GO!- scholen in uw regio staan op één website: www.sgr5.be

Persbericht op zoek naar een middelbare school in uw regio.pdf
(20/05/2009)

Welkom GITBO !

Na intensief onderhandelen zijn alle betrokken partijen het eens geworden betreffende de overname van het GITBO. Bijgevolg vaart het GITBO vanaf september 2009 onder GO! - vlag en is het niet langer een gemeentelijk instituut. "Wij zijn blij met de beslissing", zegt Michèle Vervotte, directeur van het GITBO.

Persbericht GITBO vaart onder GO!vlag.pdf
(12/05/2009)

Snuffeldag: kies een studierichting die bij je past

De athenea voor Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Kunstsecundair Onderwijs (KSO) uit de regio Mechelen, Heist-op-den-Berg en Keerbergen organiseren maandag 16 maart een Snuffeldag. Woensdag 18 maart volgen de leerkrachten uit de tweede graad ASO het voorbeeld van de leerlingen.

Persbericht Snuffeldagen2009.pdf
(13/03/2009)

Eenderde scholen aanwezig op onderwijsbeurs behoort tot eenzelfde familie

Wie woensdag 18 februari een bezoek heeft gebracht aan de 'Onderwijsbeurs-regio Mechelen' heeft gezien dat eenderde van de aanwezige middelbare scholen er qua beursmateriaal en schoolbrochures vrijwel identiek uitzag. Deze scholen behoren namelijk tot één groep: scholengroep 5. De samenhorigheid die u qua 'verpakking' ziet, is er ook daadwerkelijk. "Natuurlijk heeft elke school zijn identiteit en tracht ze zoveel mogelijk leerlingen aan te spreken met haar opleidingenaanbod. Maar achter de schermen komen de schooldirecteurs elke maand samen, wisselen ze kennis en ervaringen uit, worden er gezamenlijke investeringen gedaan en delen ze infrastructuur", zegt Linda Van Achter, algemeen directeur van Scholengroep 5.

Persbericht eenderde scholen op onderwijsbeurs Mechelen behoort tot eenzelfde familie.pdf
(13/03/2009)

Werkgroep verbetert taalvaardigheid van taalzwakke kinderen

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf Mechelse basisscholen vorig jaar de werkgroep 'Taalstimulering+' op. Nu wordt de expertise van deze werkgroep verrijkt met de ervaringen van zes basisscholen uit Brussel, Antwerpen en Genk. "Omdat het stimuleren van de taalvaardigheid bij allochtone kinderen fundamenteel is voor hun verdere schoolloopbaan, willen we alle kennis en ervaringen inzake taalstimulering oppikken."

Persbericht werkgroep taalstimulering waaiert uit over heel vlaanderen.pdf
(18/02/2009)

Scholengroep 5 start het schooljaar in een nieuw kleedje

Huisstijl Scholengroep 5Scholengroep 5 heeft een nieuw logo en een groepshuisstijl. De scholen van scholengroep 5 werken nauw samen. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld, infrastructuur gedeeld en het onderwijsaanbod op elkaar afgestemd. “De gegroeide onderlinge collegialiteit onderstrepen we vanaf nu met de slagzin “Geef me de vijf!”, een opgefrist logo en een groepshuisstijl”, zegt Linda Van Achter, algemeen directeur van Scholengroep 5.

Persbericht scholengroep 5 start het schooljaar in een nieuw kleedje.pdf
(04/12/2008)

Scholen zijn veel méér dan leveranciers van intellectuele kennis

Reactie van Linda Van Achter op opiniestuk De Standaard aangaande OESO-cijfers

Lezersbrief linda van achter.pdf
(23/05/2008)

GO! Basisscholen Mechelen houden schooloverschrijdende studiedag Taalstimulering +

Morgen staat voor vijf multiculturele basisscholen van GO! scholengroep 5 de studiedag 'Taalstimulering +' op het programma. Klemtoon tijdens deze schooloverschrijdende studiedag ligt op de verfijning van didactische en pedagogische werkvormen met als doel het werken aan de taalvaardigheid van allochtone kinderen van in de kleuterklas.

Persbericht studiedag taalstimulering sg5.pdf
(08/04/2008)

Meer aandacht voor spreekvaardigheid Frans

In 2004 wees de onderwijsinspectie de Vlaamse lagere en secundaire scholen op de beperkte communicatievaardigheden van leerlingen Frans. Ook werd vastgesteld dat de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs voor het vak Frans minder goed verloopt dan voor andere vakken. Scholengroep 5 besloot hier wat aan te doen. Ze ontwikkelde in samenwerking met leerkrachten en de pedagogische begeleidingsdienst een peilingtoets.

Persbericht spreekvaardigheid frans sg5.pdf
(27/02/2008)