Skip to content

Algemeen


Hieronder vindt u de delen van het schoolreglement die gemeenschappelijk zijn voor onze scholen.
Het betreft decretaal verplichte regelgeving en informatie ter aanvulling van de schooleigen reglementen.