Skip to content

Woordenlijst

Afkorting Verklaring
AD algemeen directeur
ARGO autonome raad voor het gemeenschapsonderwijs
ASO algemeen secundair onderwijs
ATO administratieve toestand
AV algemeen vak
BAO basisonderwijs
BLO buitengewoon lager onderwijs
BOC basisoverlegcomité
BPB bewijs pedagogische bekwaamheid
BSGO basisschool van het gemeenschapsonderwijs
BSO beroepssecundair onderwijs
BUBAO buitengewoon basisonderwijs
BUO buitengewoon onderwijs
BUSO buitengewoon secundair onderwijs
BVL beroepsvoorbereidend leerjaar
CODI coördinerend directeur
CVO centrum voor volwassenenonderwijs
DBSO deeltijds beroepssecundair onderwijs
DKO deeltijds kunstonderwijs
DRP decreet rechtspositie
GHSO geaggregeerde hoger secundair onderwijs
GPB getuigschrift van pedagogische bekwaamheid
HO hoger onderwijs
HOKT hoger onderwijs van het korte type
HOLT hoger onderwijs van het lange type
HSO hoger secundair onderwijs
IM inrichtende macht
IPRC interprovinciale reaffectatiecommissie
KSO kunstsecundair onderwijs
LORGO lokale raad van het gemeenschapsonderwijs
MPI medisch pedagogische instituut
MVDP meesters-, vak- en dienstpersoneel
NCZ niet-confessionele zedenleer
OVSG onderwijssecretariaat van de vereniging van steden en gemeenten
PV praktische vakken
RAGO raad van het gemeenschapsonderwijs
SGE scholengemeenschap
SGR scholengroep
TSO technisch secundair onderwijs
TV technische vakken
VGO vrij gesubsidieerd onderwijs
VLOR vlaamse onderwijsraad
WS werkstation
RTC regionaal technologisch centrum